Русский язык
首页 > 服务指南 > 领事服务 > 重要通知
关于领事规费调整的通知
2016/07/01
 

201678日起,我馆将执行新的领事规费标准。具体费用详见使馆网站护照、签证、公证认证等栏目下“收费标准”。中国驻俄各总领馆亦将同时采用新收费标准。

 

                                               驻俄罗斯大使馆

                                                    201671
 
 
 
推荐给朋友:   
全文打印       打印文字稿