Русский язык
首页 > 使馆信息 > 联系我们
联系我们
2018/03/07

       地址: 莫斯科市友谊街6 

 г.Москва, ул.Дружбы, д.6,115127

 No.6, Ulitsa Druzhby,Moscow, Russia,115127 

 

 邮编: 115127

 

 网址: http://ru.china-embassy.org/chn/ 

 

 电话:

       传达室: 007-499-9518443

       领事证件服务(护照、公证认证、签证等)咨询电话(接听时间:周一至周五下午15:30至18:00,节假日除外):

       中文服务:007-499-951-8584

       俄文服务:007-499-951-8435

       领事保护与协助电话:007-499-951-8661

       领事部传真:007-499-951-8436

 

 使馆邮箱:chinaemb_ru@mfa.gov.cn

 

           

 

 

              

  

 

  

 

推荐给朋友:   
全文打印       打印文字稿